xxx

Privacy Policy

Tudaysports respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en zullen deze nimmer verkopen aan derden. Hieronder beschrijven wij ons privacybeleid. 

De website www.tudaysports.nl is een product van Tuday Sports & leisure VOF.

Ons postadres is Nijverheidsweg 17, 2102 LJ te Heemstede. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 65906446. Ons B.T.W.-nummer is NL186458861B01. BTW ID NL002084242B46

Uw gegevens worden uitsluitend intern gebruikt.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw ip-adres en niet uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • uw domeinnaam, maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina;
  • uw e-mailadres als u een bestelling plaatst op deze website;
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.

Voor onderzoeksinformatie en statistieken gebruiken wij de volgende gegevens:

  • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt;
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@tudaysports.nl

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een
Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Deze cookies gebruiken we om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst.

Veiligheid

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd decoderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Communicatie

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

  • Per email: info@tudaysports.nl 
  • Per brief: Nijverheidsweg 17, 2102 LJ Heemstede

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons
opnemen op het hierboven vermelde adres.

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zullen wij alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Wij kunnen de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op, op het hierboven vermelde adres.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

(laatste wijziging op 28-06-2010)