Kleine lettertjes

Huurvoorwaarden ski

  • De huuurder is volledig aansprakelijk voor het gehuurde materiaal. De huurder dient de goederen met normale zorg te behandelen. Beschadigingen worden de huurder in rekening gebracht, tenzij het beschadigingen als door slijtage betreft. Tegen breuk, beschadiging of diefstal van het huurmateriaal dient de huurder zelf verzekerd te zijn. Bij onherstelbare beschadiging, breuk of diefstal wordt de dagwaarde van het gehuurde materiaal minus de huursom (mits reeds is voldaan) in rekening gebracht. Dit bedrag dient direct op de dag van retournering van het huurmateriaal te worden voldaan.
  • Het huurmateriaal dient uiterlijk op de laatste van de vastgestelde huurperiode, binnen onze openingstijden geretourneerd te zijn. Indien het huurmateriaal later dan de afgesproken huurperiode wordt geretourneerd zal er door de huurder een boete betaald dienen te worden conform het volgende tarief: 1 dag tot 7 dagen te laat, 50% van de huursom
  • Indien de huurmaterialen na 7 dagen nog niet geretourneerd zijn, zal er een incasso plaatsvinden door een incassobureau waarbij de volledige dagwaarde van het gehuurde materiaal , inclusief additionele kosten in rekening worden gebracht.
  • Bij aankoop van het gehuurde materiaal wordt het gehele huurbedrag van het desbetreffende in mindering gebracht op de dagwaarde.
  • Indien de huurder de overeenkomst wenst te annuleren en dit tenminste 14 dagen voor de ingangsdatum doet, dan zal de reeds betaalde huur volledig worden gerestitueerd. Voor elke dag later wordt door Tuday Sports 10% van het huurbedrag in rekening gebracht met een maximum van de volledige huursom.
  • Rentuday is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet volledig pas zitten van de gehuurde skies, snowboards en/of schoenen, of schade aan persoonlijke eigendommen en/of letsel veroorzaakt door het gehuurde materiaal.

Toevoeging kindergarantieplan

  • Bij de kindergarantieplan regeling overeenkomst is de klant na betaling eigenaar van deze artikelen. Rentuday geeft alleen een garantie van een bepaalde inruilprijs op deze producten
  • Bij een kindergarantieplan regeling of huur van materiaal kan er nooit geld terug gegeven worden.
  • Mocht het zich voordoen dat er geen nieuwe ski’s of schoenen worden aangeschaft dan is de klant vrij om voor het resterende bedrag andere producten in onze shop uit te zoeken.
  • De goederen mogen alleen per overeenkomst/ familie uitgewisseld worden, niet met derden, anders vervalt de inruilprijs.